Samværspolitik for Aarhus 1900 Gymnastik & Dans

I Aarhus 1900 Gymnastik & Dans er der plads til alle, som kan overholde de regler for samvær, der er specificeret her:

  1. Vi taler pænt til hinanden og respektere hinanden. Også et nej.
  2. Vi spreder ikke rygter om andre.
  3. Instruktører/hjælpetrænere har ansvaret for holdet i træningstimen og er hermed dem, som bestemmer.
  4. Som udøver må man indordne sig og respektere de regler, der udstikkes.
  5. Føler en udøver sig krænket, tages der kontakt til bestyrelsen.
  6. Føler en instruktør/hjælpetræner sig misforstået etc. tages der kontakt til bestyrelsen,
  7. Der er indhentet straffeattest på alle instruktører/hjælpetrænere.
  8. Opstår en sag, har bestyrelsen en beredskabsplan til løsning af sagen.

I Aarhus 1900 Gymnastik & Dans må vi gerne:

  1. Lave fælles arrangementer uden for træningslokalet. Men alle på holdet skal selvfølgelig inviteres.
  2. Have mobiltelefoner med til træning, men de er selvfølgelig slukket imens.

Som udøver og/eller forældre til udøvere i Aarhus 1900 Gymnastik & Dans opfordrer vi til, at man melder sig til bestyrelsesarbejde eller andre opgaver i foreningen.