I Aarhus 1900 Gymnastik & Dans er vi stolte af vores hold. Derfor tager vi indimellem billeder fra træningen, som vi lægger ud på foreningens facebookside. Til den årlige opvisning tager vi også billeder, der viser, hvad holdene kan. Billederne lægger vi op på hjemmesiden og foreningens facebookside.

Hvis du af en ene eller anden grund ikke ønsker billeder af dig selv eller dine børn på hjemmesiden eller Facebook, skal du kontakte bestyrelsen på mail: gymnastik@aarhus1900.dk. Vi vil naturligvis respektere dit ønske.

Nedenfor er en sammenfatning af de retningslinjer fra Datatilsynet, vi i foreningen arbejder ud fra.

Hvilke billeder må vi tage?

Fotografering er tilladt på et frit tilgængeligt sted, med mindre fotografen er blevet bedt om at gå. Et idrætsanlæg vil normalt være et frit tilgængeligt sted, hvorimod en bank, et hospital med videre ikke er et frit tilgængeligt sted.

Det er tilladt at tage situationsbilleder med børn, der opholder sig på et frit tilgængeligt sted, med mindre man er blevet bedt om at lade være.

Hvilke billeder må vi offentliggøre?

Den, der vil offentliggøre et billede på tryk eller internet, må overveje om billedet er lovligt optaget, om billedet er ophavsretsligt beskyttet, og om det vil være krænkende for nogen, at billedet bruges i den sammenhæng, hvor det indgår.

Situationsbilleder

Et billede, der skal vise en situation, kan offentliggøres uden samtykke fra de personer, der er med på billeder, hvis billedet vurderes som harmløst, og hvis billedet er taget på et frit tilgængeligt sted.

Billeder fra arrangementer

Billeder fra arrangementer, for eksempel en opvisning, en reception, en juleafslutning – kan normalt frit offentliggøres. Det er den, der vil offentliggøre billedet, der har ansvaret for at vurdere, om der kan være grund til ikke at offentliggøre et billede.