Støt din forening - kom til generalforsamling tirsdag den 28. januar

KOM OG STØT DIN FORENING ved generalforsamlingen. Vi vil meget gerne have input fra jer. Det vil være godt med et par stykker, der repræsenterer hvert hold.

 

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Udvalgs beretninger
4. Regnskab
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
7. Valg af suppleanter
8. Valg af revisor
9. Valg til udvalg
10. Valg af repræsentanter til foreningens repræsentantskab
11. Eventuelt

På valg: Anitha Christiansen, Lene Mosegaard Søbjerg, Henriette Brøndum.
Anitha genopstiller ikke, så vi kan sagtens bruge et par stykker mere, der vil lægge et arbejde i bestyrelsen.

Tid: tirsdag d. 28. januar kl. 19.00.

Sted: Bjerggårdens festsal. Indgang fra Reykjaviksgade

På gensyn og venlig hilsen
Bestyrelsen i Aarhus 1900 Gymnastik & Dans