Støt op om din forening - kom til generalforsamling 28.1.

Ordinær generalforsamling - indkaldelse

Kom til generalforsamling og få indflydelse på din forening. Det vil være godt, hvis to repræsentanter fra hvert hold møder op, så alle hold er repræsenteret. Aftal evt. på holdene, hvem der har lyst. 

 

Tid: Tirsdag den 28. januar 2020 kl. 19.00

Sted: Bjerggården, Østerøgade 20, 8200 Aarhus N - indgang fra Reykjaviksgade.

Vi starter med selve generalforsamlingen, men der vil også være tid til debat. Her kan alle være med til at sætte sit præg på foreningen fremover.

Vi serverer te, kaffe og kage.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Udvalgs beretninger

4. Regnskab

5. Behandling af indkomne forslag

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer

7. Valg af suppleanter

8. Valg af revisor

9. Valg af udvalg

10. Valg af repræsentanter til foreningens repræsentantskab

11. Eventuelt

Indkomne forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest den 14. januar via mail: gymnastik@aarhus1900.

 

Med venlig hilsen
Bestyrelsen for Aarhus 1900 Gymnastik og Dans
Henriette, Lone, Lene, Anitha og Annette