Generalforsamling 2024

Referat af generalforsamling onsdag den 6. februar 2024 kl. 19-21.00

Sted: Boksen, Katrinebjergskolen

Fremmødte: Bestyrelsen, revisor, en instruktør og to medlemmer.

Referent: Line

 

Referat:

1. Valg af dirigent

Cecilie Simonsen

2. Bestyrelsens beretning

Formanden fremlagde beretning. Beretningen er godkendt. Kan ses på hjemmesiden.

3. Udvalgs beretninger

Der er aktuelt ingen udvalg i foreningen.

4. Regnskab

Økonomien er god og regnskabet blev godkendt. (Kan rekvireres ved forespørgsel.)

5. Behandling af indkomne forslag

Ingen indkomne forslag.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Anitha, Henriette og Lene er på valg. Anitha fortsætter. Henriette og Lene genopstiller ikke.

Line og Annette er ikke på valg.

Der skal findes en ny formand. Ingen af de nuværende bestyrelsesmedlemmer ønsker at være formand.

To medlemmer overvejer at stille op til bestyrelsen. Ingen af dem ønsker dog at være formand.

Det aftales, at der skal indkaldes til ekstraordinær generalforsamling.

Forskellige ideer til bestyrelsesarbejdet og rekruttering af nye til bestyrelsen blev drøftet.

7. Valg af suppleanter

Lene vil gerne være suppleant.

8. Valg af revisor

Ina og Annemette vil gerne fortsætte som revisorer.

9. Valg af udvalg

Ikke aktuelt.

10. Valg af repræsentanter til foreningens repræsentantskab

Bestyrelsen deltager.

11. Eventuelt