Generalforsamling 2021

Referat af generalforsamling 13. april 2021 - online

1 . Valg af dirigent
Annemette Lunden valgt.

2. Bestyrelsens beretning
Henriette aflagde beretning. Beretningen blev godkendt.
Foreningen har haft fremgang i medlemmer, så vi nu er 431 medlemmer.
Instruktørerne har være udfordret på grund af corona, men har været fleksible og idérige og har tilbudt online træning, videoer på Youtube og udendørs træning.

Opvisning blev for andet år i træk aflyst på grund af corona.

Og aktiviteter og samarbejder i lokalområdet har været aflyst, lige med undtagelse af juleafslutningen for børneholdene i Motorikhallen.

3. Udvalgs beretninger
Vi har pt ingen udvalg og derfor er der ingen beretninger.

4. Regnskab
Lone gennemgik regnskabet. Regnskabet godkendt.

5. Behandling af indkomne forslag
Der er ingen forslag.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Lone Sørensen og Annette Fruergaard Grandt er på valg – de modtager begge genvalg.
Lone og Annette blev genvalgt.

7. Valg af suppleanter
Vi har ingen suppleanter, og fik ingen suppleanter blev valgt.

8. Valg af revisor
Annemette og Ina blev genvalgt.

9. Valg af udvalg
Vi har i øjeblikket ingen udvalg.

10. Valg af repræsentanter til foreningens repræsentantskab
Alle medlemmer af foreningen har ret til at deltage i repræsentantskabsmødet, og vi må sende seks deltagere. Bestyrelsen plejer at deltage. Tomme pladser tilbydes til medlemmerne.
Randi er medlem af bestyrelsen, men arbejdet ligger temmelig meget i dvale på grund af corona.

11. Eventuelt
Henriette spurgte, om medlemmerne generelt får nok information og har fået nok information i forbindelse med corona. Medlemmerne er godt tilfreds med omfanget og indholdet af kommunikationen.
Medlemmerne oplever, at skolen informerer for sent og for lidt, fx i forbindelse med fotografering i gymnastiksalen. Det sker, selv om de skal informere os 14 dage i forvejen.
Forslag om, at Henriette optager sin beretning på video, og at vi lægger den ud i foreningens Facebook-gruppe. Også forslag om, at vi laver en video om, at vi kan bruge flere medlemmer i bestyrelsen.
Det går ok med den udendørs træning med børnene.
Ros fra medlemmer for udendørs træning for voksne.
Skal vi fremover tilbyde udendørs træning som en fast del af vores program?
Er det en god idé at tilbyde online træning? Eller går det sociale fællesskab tabt og dermed det, vi som forening står for?

Referant:: Annette