Referat fra generalforsamling januar 2020

DAGSORDEN

1. Valg af dirigent
Anne Marie blev valgt

2. Bestyrelsens beretning
Formanden Henriette holdt bestyrelsens beretning. Den blev godkendt. Henriette sender den til hovedledelsen i Aarhus 1900.

3. Udvalgs-beretninger
Foreningen har i øjeblikket ingen udvalg.

4. Regnskab
Kasseren Lone præsenterede regnskabet. Regnskabet blev godkendt.

5. Behandling af indkomne forslag
Der er ingen forslag kommet.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
På valg: Anitha Christiansen, Lene Mosegaard Søbjerg, Henriette Brøndum.
Anitha genopstiller ikke. Henriette og Lene ønsker at fortsætte
Randi Rædkjær har sendt en mail til bestyrelsen om, at hun er interesseret i at komme med i bestyrelsen. Hun kunne ikke deltage i aften. Henriette ringer til hende i morgen og spørger, om hun er interesseret.
Tilføjelse: Randi Rædkjær er nyt medlem af bestyrelsen. 

7. Valg af suppleanter
Vi har i øjeblikket ingen suppleanter. Bestyrelsen fortsætter uden suppleanter.

8. Valg af revisor
Ina og Annemette fortsætter som revisorer.

9. Valg til udvalg
Foreningen har ingen udvalg.
Forslag om at lave et redskabsudvalg, som består af et par instruktører. Udvalgets opgave skal være at holde øje med behovet for nyt redskaber og at rengøre redskaberne en gang om året.

10. Valg af repræsentanter til repræsentantskabet i hovedledelsen i Aarhus 1900
Bestyrelsen sender tilbuddet om at deltage i repræsentantskabsmødet i Aarhus 1900 til instruktørerne og revisorerne. Ina er interesseret. Vi vil forsøge at få alle vores stemmer i spil.

11. Eventuelt
Forslag:

  • Aktive familier i det fri – tilbud til sårbare/relevante familier med særlige behov, evt. gennem sagsbehandlere.
  • Gøre det mere fleksibelt at deltage – evt. klippekort (Ina – Skovbakken svømning)
  • Problemer med varmereguleringen især i Øst-salen. Lene kontakter skolen.
  • Henriette fortalte om samarbejdet med Christiansbjerg-dagene, hvor vi vil deltage fx med et orienteringsløb med poster med eksempler fra vores hold. Henriette kontakter Inlinerne for at høre, om de også vil være med.
  • Skal vi spørge herregymnastik, om de vil gæsteoptræde til vores gymnastikopvisning?
  • Nyt hold for unge er droppet. Skal markedsføres via efterskolerne inden sommerferien.
  • Måske skal vi kontakte efterskolerne i forhold til at skaffe nye instruktører, Brøruphus... skoler i nærheden af Aarhus, som har mange elever fra Aarhus.
  • Skal vi på Instagram?
  • Idrætssamvirket fylder 50 år i 2020. Det fejres den 21. februar.