Generalforsamling onsdag den 2. februar

Generalforsamling onsdag den 2. februar klokken 1900 på Café Albert, Møllevangs Allé 151. Vi serverer et let måltid og en øl/vand. Tilmeld dig til Henriette på 20 81 87 60, hvis du ved, du kommer – men alle velkommen.

Lige nu er vi fem medlemmer i bestyrelsen, Lone, Annette, Lene, Randi og Henriette. Vi har en veldrevet forening, et supergodt samarbejde og er gode til at inspirere og hjælpe hinanden. Lene, Randi og Henriette er på valg; Randi genopstiller ikke. Vi skal meget gerne være én-to mere i bestyrelsen for at være fuldt funktionsdygtige.